Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. εκπροσωπεί στον Νομό Κυκλάδων την ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ. η οποία έχει αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" για τις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

Οι Δράσεις τις οποίες καλύπτει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. είναι οι ακόλουθες:
• Δράση 2.1.3 : Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση μεμονωμένων ενεργειακών επενδύσεων.
• Δράση 2.1.4 : Ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης ενεργειακών επενδύσεων
• Δράση 2.2.2: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στο Ν.2601/98.
• Δράση 2.2.3: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ του τουριστικού τομέα
• Δράση 2.5.2: Οργανωτικός εκσυγχρονισμός ΜΜΕ
• Δράση 2.7.1: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ
• Δράση 2.9.2: Ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδίων
• Δράση 5.2.1: Δημιουργία δικτύων πολιτιστικών στοιχείων και διαδρομών πολιτιστικού τουρισμού
• Δράση 5.2.2: Παρεμβάσεις υποστήριξης επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα για αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος
• Δράση 8.1.6: Κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα (τμήμα)
• Δράση 8.2.2: Κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέτρου 2.8.
• Δράση 8.2.4: Κατάρτιση που απευθύνεται στις ανάγκες των ΜΜΕ και ΠΜΕ (εκτός παραδοσιακών βιοτεχνικών κλάδων)

..
..
.Για περισσότερα στοιχεία επισκεφθείτε την διεύθυνση: www.elanet.gr
 
..

 

Θεματική Ενότητα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αναγωνιστικότητα"