Η LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μία συνεχή ανάπτυξη.

Το έργο «Προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών περιοχών Natura 2000 νήσου Μήλου» είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000 – 2006, υλοποιούνται στα εξής νησιά του Νομού Κυκλάδων: Άνδρος, Τήνος (πλην Δήμου Τήνου), Νάξος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσια. Τα ΟΠΑΑΧ χρηματοδοτούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης που αφορούν αφενός έργα και ενέργειες βελτίωσης των υποδομών και αφετέρου, στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των κατοίκων.

Το πρόγραμμα αφορά μια σειρά δράσεων που βασίζονται στην στρατηγική προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, με έμφαση στον τομέα του τουρισμού.

Πρόκειται για ένα σχέδιο του οποίου κύριος στόχος είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η στήριξη των επιχειρηματιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και προώθηση ενός βιώσιμου τουρισμού με την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας μάρκετινγκ σε επιλεγμένες περιοχές πιλότους

Στοχεύει στην διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των πολιτισμικών μειονοτήτων και των μεταναστών στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Πολωνία μέσω της ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς τους και της από κοινού παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων με τις κοινότητες υποδοχής τους.

Η equal αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης.

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα φιλοδοξεί να "κινητοποιήσει" συνολικά 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ στους τομείς της ενέργειας και των φυσικών πόρων, του τουρισμού, της μεταποίησης και των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου και του εμπορίου), καθώς επίσης στην έρευνα και τεχνολογία.

 

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, υλοποιούνται στα εξής νησιά του Νομού Κυκλάδων: Ανάφη, Θηρασιά, Κίμωλος, Σίκινος και Φολέγανδρος. Τα ΟΠΑΑΧ χρηματοδοτούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης που αφορούν αφενός έργα και ενέργειες βελτίωσης των υποδομών και αφετέρου, στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των κατοίκων.

Στόχος του προγράμματος INTERREG IIIB ARCHIMED είναι να συμβάλει στη βελτίωση της χωροταξικής ολοκλήρωσης του χώρου της «Νοτιοανατολικής Μεσογείου» και να συνοδέψει, σε επίπεδο Μεσογειακής λεκάνης, τη διαδικασία της Βαρκελώνης με δράσεις που θα οδηγήσουν ή θα συνεισφέρουν στην εγκαθίδρυση της Ευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών απομακρυσμένων περιοχών σε σωστή και έγκυρη πληροφόρηση με σκοπό να υποστηρίξει την εξοικείωσή τους με την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG και να βελτιώσει τη συνεργασία τους με άλλες περιοχές στα πλαίσια κοινού σχεδιασμού

Έξι φίλοι ταξιδευούν με το "ιστιοφόρο" τους στα Λιμάνια του Οδυσσέα και ευχαρίστως σας μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους, τις πληροφορίες και τις ταξιδιωτικές οδηγίες που χρειάζεστε για να απολαύσετε κάθε στιγμή του δικού σας ταξιδιού.

Στο Έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία είχε σαν βασικό στόχο την προώθηση της ενεργούς και δημοκρατικής συμμετοχής των νέων της Ευρώπης και τη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.

E.M.Y.OpenSeas - Ferry Tickets for Greece and AdriaticΑεροπορικά Εισιτήρια, Πτήσεις, Ξενοδοχεία, Ταξίδια onlineDANAE Ferry tickets onlineΧάρτης Πλοίων Πραγματικού Χρόνου
Επισκέπτες:
Έργα και Προγράμματα σε εξέλιξη
Έργα και Προγράμματα Ολοκληρωμένα