,
Δράση 2.2.2 "Ποιοτικός εκσυγχρονισμός  ξενοδοχείων, τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98 ή στο Ν.3299/04"
Δράση 2.2.3 "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τουριστικών ΜΜΕ"
Δράση 2.2.3.1 "Προώθηση της Δικτύωσης των Τουριστικών ΜΜΕ (CLUSTERING)"
Δράση 2.5.2: "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 Έτους 2005"
Δράση 2.5.2 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ΄ Κύκλος) «Υποστήριξη της πιστοποίησης των μεταποιητικών, εμπορικών, παροχής υπηρεσιών και τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τα πρότυπα: - ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2000, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.- ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) /ISO 22000, Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων - Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία Ελέγχου (HACCP).- ΕΛΟΤ 1801, Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασία»
Δράση 2.7.1 "Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων"
Δράση 2.11.2 "Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών"
Δράση 2.12.6 "Ενίσχυση της Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ"
Δράση 3.1.1 "Εφαρμογή επειδεικτικών καινοτόμων τεχνολογιών"
Δράση 3.1.2 "Προσδιορισμός Αξιοπιστίας & Απόδοσης Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων"
Δράση 3.2.2 "Ενίσχυση/Επιβράβευση Επιχειρήσεων με το Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης"
Πράξη 5.3.2 "Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας εναλλακτικών μορφών τουρισμού"
Δράση 6.3.2 "Έργα Προώθησης καινοτόμων λύσεων"
Δράση 6.5 "Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση Ενέργειας"
Δράση 7.3.4 "Ανάπτυξη και προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών από ΜΜΕ"
Δράση 8.1.6.1 / Β' Κύκλος "Ενδο-επιχειρησιακή Κατάρτιση Εργαζόμενων σε Επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα"
,.
.Για περισσότερα στοιχεία επισκεφθείτε την διεύθυνση: www.elanet.gr
 
,

 

Θεματική Ενότητα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αναγωνιστικότητα"