Στόχοι του έργου είναι η υποστήριξη, ενίσχυση και προώθηση όσων γυναικών επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας (αυτοαπασχόληση - ετεροαπασχόληση), η δημιουργία και διασύνδεση των Κέντρων Γυναικείας Απασχολησιμότητας που θα δημιουργηθούν στους πέντε νομούς του Αιγαίου με υπηρεσίες, φορείς και επιχειρήσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γυναίκες, η ενημέρωση και πληροφόρηση των γυναικών των νησιών του Αιγαίου για θέματα που αφορούν την απασχόληση, τα προγράμματα επιδοτήσεων και τα προγράμματα κατάρτισης διαμέσου internet, ο εντοπισμός της έκτασης της αφανούς εργασίας των γυναικών, ο προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών της και αποσαφήνιση της έννοιας, των κατηγοριών, και των παραμέτρων που την προσδιορίζουν, η ενθάρρυνση, προσανατολισμός και επιμόρφωση γυναικών με στόχο την ένταξή τους σε θέσεις και επαγγέλματα παροχής σύγχρονων υπηρεσιών στο κλάδο του Τουρισμού, η πιστοποίηση των προσόντων και της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες μορφές τουρισμού, η βελτίωση των γνώσεων για περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση των εργαζομένων και γυναικών επιχειρηματιών, η προσέγγιση και στήριξη των αφανώς εργαζομένων γυναικών, του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και των εργοδοτών τους από ειδικευμένους επιστήμονες, η προσέγγιση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών - στελεχών της περιοχής σε θέματα ισότητας των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο, η παροχή κινήτρων στους επιχειρηματίες (άντρες και γυναίκες) που βοηθάνε στην απορρόφηση των γυναικών στην αγορά εργασίας με ισότιμούς όρους.

Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με την Απασχόληση των γυναικών έχει διαπιστωθεί ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει «ειδικά» προβλήματα στην ένταξη ή επανένταξή της στην αγορά εργασίας.
Οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η πιθανή της εγκυμοσύνη, η μητρότητα, η φροντίδα των παιδιών, η ηλικία αλλά ακόμα και το φύλο της είναι κάποιοι από τους σημαντικούς παράγοντες που δυσκολεύουν όχι μόνο την εργασιακή της ένταξη αλλά και την επαγγελματική της εξέλιξη. Υπάρχουν ακόμα πολλοί εργοδότες που προτιμούν την πρόσληψη ανδρών επειδή απέχουν των παραπάνω υποχρεώσεων.
Συχνά οι γυναίκες δεν έχουν έγκυρη πληροφόρηση σε ποιον να αποταθούν ενώ δεν γνωρίζουν τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της υποαπασχόλησης και της ανεργίας.
Άλλοτε πάλι δεν γνωρίζουν επακριβώς τα δικαιώματά τους ή ακόμα και τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενες.
Άγνωστα επίσης παραμένουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα που προκηρύσσονται και που δίνουν την δυνατότητα σε γυναίκες να αποκτήσουν μια δική τους ανεξάρτητη επιχείρηση.

Με αφορμή τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών, που συμπεριλαμβάνουν και το νομό Κυκλάδων, και στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους ξεκίνησε η λειτουργία ενός Συμβουλευτικού Γραφείου για τη Γυναικεία Απασχόληση το οποίο ονομάζεται «ΚΕ.Γ.Α.» (Κέντρο Γυναικείας Απασχολησιμότητας) στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Γυναίκες, Απασχόληση και Τοπική Οικονομία στο Αιγαίο» το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL.

Στόχος του ΚΕ.Γ.Α. είναι να υποστηρίζει τη γυναικεία απασχόληση παρέχοντας έγκυρη πληροφόρηση και συμβουλευτική εργασιακής ένταξης. Στο ΚΕ.Γ.Α. μπορούν να απευθυνθούν:
• Γυναίκες άνεργες
• Γυναίκες υποαπασχολούμενες ή εποχιακά απασχολούμενες
• Γυναίκες που θέλουν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση
• Γυναίκες που θέλουν να επεκτείνουν την επιχείρησή τους
• Γυναίκες εργαζόμενες χωρίς ασφάλιση (ακόμα και στην οικογενειακή τους επιχείρηση)
• Γυναίκες που θέλουν να μάθουν τι επάγγελμα μπορούν να κάνουν ή ποια θέση εργασίας τους ταιριάζει
• Μετανάστριες

Το εξειδικευμένο (ή κατάλληλα καταρτισμένο) προσωπικό του ΚΕ.Γ.Α. παρέχει πληροφόρηση σχετικά με:
• Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
• Επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας
• Επιδοτούμενα προγράμματα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων
• Χρηματοδοτικές δυνατότητες επιχειρηματιών
• Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
• Τη νομοθεσία σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις

Ακόμα παρέχει συμβουλευτική σε θέματα:
• Εξεύρεσης νέων σύγχρονων επαγγελμάτων
• Προσδιορισμού ή επαναπροσδιορισμού επαγγελματικών στόχων
• Εκμάθησης Μεθόδων εύρεσης εργασίας
• Αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης
• Αντιμετώπισης των προβλημάτων που εμποδίζουν την εργασιακή ένταξη ή επανένταξη των γυναικών.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΚΕ.Γ.Α. έρχονται σε επαφή με εργοδότες /επιχειρηματίες της τοπικής αγοράς εργασίας, οι οποίοι αναζητούν προσωπικό και υποστηρίζουν την πρόσληψη ανέργων γυναικών.

Τις δραστηριότητες του ΚΕ.Γ.Α. στηρίζουν:
• η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
• η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
• η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε..

Το ΚΕ.Γ.Α. στεγάζεται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (Επαμ. Παπαδάμ – Ερμούπολη 84100).
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 08:30 – 15:00 & 17:00 – 21:00
τηλ.: 22810 – 88834, φαξ: 22810 – 87982, e-mail: anetky@otenet.gr

Για περισσότερα στοιχεία επισκεφθείτε τις διευθύνσεις: www.anetky.gr & www.mevel.net/portal


Θεματική Ενότητα: EQUAL "Ίσες Ευκαιρίες Απασχόλησης των Γυναικών στο Νότιο Αιγαίο"