1.Στόχος του έργου

Κεντρικός σκοπός του έργου είναι η Διαχείριση της Αλλαγής ΅έσα από τη ΅άθηση εργαζο΅ένων και επιχειρήσεων, δηλαδή η εισαγωγή νέων συνεργατικών στάσεων και αντιλήψεων για τις απαιτήσεις της εργασίας και την ανάπτυξη του κλάδου, καθιστώντας το ανθρώπινο δυνα΅ικό ικανό να προσαρ΅όζεται στις επιβαλλό΅ενες ή ανα΅ενό΅ενες αλλαγές, να βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες του και να συ΅΅ετέχει δη΅ιουργικά στην παραγωγική διαδικασία και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

2. Δομή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

H A.Σ. αποτελείται από 11 εταίρους, εμπλεκόμενους με διάφορους τρόπους στα προβλήματα και τις δραστηριότητες του ναυπηγικού κλάδου, ως εξής:

- ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. (Συντονιστής εταίρος)
- ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
- ΝΕΩΡΙΟΝ Κ.Ε.Κ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Σ.Ε.Ν.Ε.
- ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ – ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- ΑΙΓΑΙΟ Ε.Π.Ε.
- ΚΕΚ - ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε.

Για περισσότερα στοιχεία του έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΛΩ-ηγός επισκεφθείτε τις διευθύνσεις: www.ploigos-equal.net & www.equal-lighthouse.net

 
 

Θεματική Ενότητα: EQUAL "ΠΛΩ-ηγός"