.
.
 
Δείτε τις Επενδύσεις των Ο.Π.Α.Α.Χ. εδώ
 
Θεματική Ενότητα: Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου