Ανάθεση Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο Δυναμικό
Υπεύθυνος Ερευνητικών Δράσεων / Υπεύθυνος Υποέργου 1
Ερευνητές Πεδίου / Συνεργάτες Υποέργου 1
Τεχνικός Πεδίου / Συνεργάτης Υποέργου 1
Υπεύθυνος Προβολής και Ενημέρωσης / Υπεύθυνος Υποέργου 2
Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα Επικοινωνίας / Συνεργάτης Υποέργου 2
Υπεύθυνος Γραφείου Πληροφόρησης / Συνεργάτης Υποέργου 2
Μελετητής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μελετητής τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης

 
Προκηρύξεις Διαγωνισμών
Έρευνα Κοινού
Κατασκευή Ειδικών Περασμάτων για την Πανίδα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Έκδοση ενός Ενημερωτικού Εντύπου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Έκδοση ενός Θεματικού Εντύπου και ενός Χάρτη της Πράξης "Προστασία και Ανάδειξη Βιοτόπων και Ειδών Περιοχών Natura 2000 Νήσου Μήλου"
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αναπαραγωγή ενός DVD της Πράξης "Προστασία και Ανάδειξη Βιοτόπων και Ειδών Περιοχών Natura 2000 Νήσου Μήλου"
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Έκδοση μιας Αφίσας της Πράξης "Προστασία και Ανάδειξη Βιοτόπων και Ειδών Περιοχών Natura 2000 Νήσου Μήλου"
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατασκευή τριών Πινακίδων Πληροφόρησης της Πράξης "Προστασία και Ανάδειξη Βιοτόπων και Ειδών Περιοχών Natura 2000 Νήσου Μήλου"
Δεύτερη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αναπαραγωγή ενός DVD της Πράξης "Προστασία και Ανάδειξη Βιοτόπων και Ειδών Περιοχών Natura 2000 Νήσου Μήλου"
 
 

 

 

Θεματική Ενότητα: Natura 2000 Νήσου Μήλου