...

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία ενός προτύπου για το αειφόρο τουρισμό, εφαρμόσιμο από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
Το πρότυπο θα αποτελεί ένα σύνολο προδιαγραφών οργάνωσης και λειτουργίας των συσχετιζόμενων με το τουριστικό κύκλωμα, τοπικών φορέων-κυρίως επιχειρήσεων-το οποίο θα προάγει την τοπική ευημερία σε συνδυασμό με την τήρηση των αρχών της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Για τη δημιουργία του προτύπου θα διεξαχθεί έρευνα εντοπισμού των απόψεων και αντιλήψεων των τουριστικών επιχειρήσεων των δύο Νομών και μελέτη των προτύπων αειφόρου τουρισμού σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα προσαρμογής και εφαρμογής τους στο Νότιο Αιγαίο.

Το πρότυπο θα αποτελέσει ένα περιφερειακό σχέδιο πιστοποίησης για τον αειφόρο τουρισμό το οποίο σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 60 τουριστικές επιχειρήσεις. 

..
Συναντήσεις για την παρουσίαση του Σχεδίου Προτύπου για τον Αειφόρο Τουρισμό
Μύκονος
Σαντορίνη
...
Συναντήσεις εργασίας με θέμα "Στρατηγικές Ανάπτυξης για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις"
Νάξος
Σύρος
Πάρος
 
Δελτία Τύπου
.....
Θεματική Ενότητα: ΙΣΤΟΣ - Καινοτομία για τον Αειφόρο Τουρισμό και τις Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο