,
,,
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Ανάθεση της "Οργάνωσης Σεμιναρίων (Training & Financial Seminars)
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Ανάθεση της "Παραγωγής του CD ROM"

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Ανάθεση Εκπόνησης της “Μελέτης σχετικά με τις Καλές Πρακτικές των Καταγεγραμμένων Έργων INTERREG” (“Conducting a study on the Good Practices of the Recorded Interreg Projects”)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Ανάθεση Εκπόνησης του “Οδηγού Προδιαγραφών για την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης των Συμμετεχόντων Περιοχών” (“Specifications Report on Conducting a Situation Analysis per Participating Area”)

.
Θεματική Ενότητα: INTERACT FRONTIERS