,
,,
Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Πολιτισμικών Μειονοτήτων και των Μεταναστών μέσω του Πολιτισμού
Στοχεύει στην διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των πολιτισμικών μειονοτήτων και των μεταναστών στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Πολωνία μέσω της ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς τους και της από κοινού παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων με τις κοινότητες υποδοχής τους.

Στόχοι του Προγράμματος είναι η προώθηση των 'Kαλών Πρακτικών' που σχετίζονται με θέματα όπως:
• Ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς των πολιτισμικών μειονοτήτων και μεταναστών.
• Διευκόλυνση των Διαπολιτισμικών Ανταλλαγών.
• Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας των ομάδων στόχου με τις τοπικές κοινωνίες.
• Ενίσχυση της Δικτύωσης με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).

Το Πρόγραμμα υλοποιεί τους στόχους του μέσω διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, δημιουργίας πολιτιστικών κέντρων, δικτύωσης ΜΚΟ, δημόσιων φορέων και φορέων μεταναστών και άλλων πολιτισμικών μειονοτήτων, διοργάνωσης συνεδρίων, κλπ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νέους, και μέσω αυτών στις οικογένειες τους, που ανήκουν σε κοινότητες μεταναστών ή πολιτισμικών μειονοτήτων. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια εμπλοκής και του ευρύτερου πληθυσμού σε κάθε περιοχή εφαρμογής, με στόχο την διαπολιτισμική ανταλλαγή και συμπαραγωγή πολιτισμού. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται:
• Στην Ελλάδα: σε μετανάστες κυρίως Αλβανικής καταγωγής, που διαμένουν στις Κυκλάδες.
• Στην Ιρλανδία: στην κοινότητα των Ταξιδιωτών (τσιγγάνων) στην περιοχή του Δουβλίνου.
• Στην Ισπανία: σε μετανάστες κυρίως Βόρειο-Αφρικανικής και Λατίνο-Αμερικανικής προέλευσης.
• Στην Ολλανδία: σε διάφορες μεταναστευτικές κοινότητες από την Αφρική και την Ασία.
• Στην Πολωνία: στο 'νέο κύμα' Αρμενίων μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση
.


...
Θεματική Ενότητα: Culture - Exchange