Δράση 2.2.2 "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Τουριστικών Καταλυμάτων"

Ε' Κύκλος
ΣΤ' Κύκλος
Η' Κύκλος

 

Για περισσότερα στοιχεία επισκεφθείτε την διεύθυνση: www.elanet.gr

 
.

 

Θεματική Ενότητα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αναγωνιστικότητα"