Δείτε τη Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας των Ενδιαφερομένων που Επιθυμούν να Ενταχθούν σε Μέτρα που Αφορούν Ιδιωτικές Επενδύσεις για Δράσεις στο Πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ. του Π.Ε.Π. Ν.Αιγαίου 2000–2006
Δείτε τον Τρόπο Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας
Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας για την Ένταξη στα Καθεστώτα Ενίσχυσης για δράσεις στα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ευθύνης της Περιφέρειας
.
Μέτρο 5.4. Επενδύσεις Διαφοροποίησης Αγροτικού Εισοδήματος - Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας
Ενέργεια 1 (Αγρότες): 5.4.2.1. Διαφοροποίηση των Γεωργικών Δραστηριοτήτων Ώστε να Δοθεί η Δυνατότητα Απόκτησης Εναλλακτικών Τουριστικών και Βιοτεχνικών Ενασχολήσεων
Ενέργεια 2 (Μη αγρότες): 5.4.2.2. Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων
Ενέργεια 3: 5.4.2.3. Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας
Μέτρο 5.5. Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
 

 

 

Θεματική Ενότητα: Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου