Δείτε τη Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας των Ενδιαφερομένων που Επιθυμούν να Ενταχθούνσε Μέτρα που Αφορούν Ιδιωτικές Επενδύσεις για Δράσεις στο Πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ. του Π.Ε.Π. Ν.Αιγαίου 2000–2006
Δείτε τον Τρόπο Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας
Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας για την Ένταξη στα Καθεστώτα Ενίσχυσης για δράσεις στα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ευθύνης της Περιφέρειας
Δείτε τα Επενδυτικά Σχέδια που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 5.3 και 5.5
Δείτε τα Επενδυτικά Σχέδια που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 5.4
.
Μέτρο 5.3. Ενίσχυση Αγροτικών Δραστηριοτήτων - Επενδύσεις Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Δράση 5.3.2. Ενίσχυση Αγροτικών Δραστηριοτήτων - Επενδύσεις Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)
Μέτρο 5.4. Επενδύσεις Διαφοροποίησης Αγροτικού Εισοδήματος - Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας
Ενέργεια 1 (Αγρότες): 5.4.2.1. Διαφοροποίηση των Γεωργικών Δραστηριοτήτων ώστε να δοθεί η δυνατότητα απόκτησης Εναλλακτικών Τουριστικών και Βιοτεχνικών Ενασχολήσεων
Ενέργεια 2 (Μη αγρότες): 5.4.2.2. Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων
Ενέργεια 3: 5.4.2.3. Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας
Μέτρο 5.5. Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
 

 

 

Θεματική Ενότητα: Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου