1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση 5.4 Επενδύσεις Διαφοροποίησης Αγροτικού Εισοδή΅ατος – Ε΅πορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας
Πρόσκληση 5.5. Μεταποίηση και Ε΅πορία Γεωργικών Προϊόντων
 
Θεματική Ενότητα: Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου