Ημερίδα με θέμα
" Τέχνη και Πολιτισμός στα Ελληνικά Νησιά "
Ερμούπολη, 26-27 Σεπτεμβρίου 2008

 

Ημερίδα με θέμα
" Πολιτικές για το μέλλον της Νησιωτικής Ελλάδας "
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009

 
 
 
 
Θεματική Ενότητα: Επιχειρησικακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "LEADER+"