,
,,
Πρόκειται για ένα σχέδιο του οποίου κύριος στόχος είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η στήριξη των επιχειρηματιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και προώθηση ενός βιώσιμου τουρισμού με την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας μάρκετινγκ σε επιλεγμένες περιοχές πιλότους..
Στο σχέδιο αυτό συνεργάζονται αναπτυξιακοί φορείς από την Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Τυνησία με στόχο την διαφοροποίηση ή/και η εξειδίκευση του συστήματος τουριστικής προσφοράς και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος αναμένονται θετικές επιπτώσεις τόσο στην τοπική οικονομία των νησιών όσο και στην διαμόρφωση νέων αντιλήψεων στον τουρισμό μεταξύ των τοπικών κοινωνιών.
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ε.Ε και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
,
 
Ιστοσελίδα: www.mikreskyklades-amorgos.gr
..
Θεματική Ενότητα: INTERREG IIIB - MEDOCC "Μεσογειακή Ταυτότητα"