,
,,
Σεμινάρια Πληροφόρησης των τοπικών φορέων και αρχών
INTERREG IIIC - Change on Borders: παρουσίαση του έργου
...
Θεματική Ενότητα: INTERACT FRONTIERS