.
.
Δείτε τις Επενδύσεις των Ο.Π.Α.Α.Χ. εδώ
.
 
Θεματική Ενότητα: Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006