Νέες Προκυρήξεις Δράσεων
,
ΔΡΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΌΤΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
2.2.2 Ποιοτικός εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων
110.340.000
Έως 73.367
40%
Ανοιχτή Προκήρυξη (με κύκλο αξιολόγησης ανά εξάμηνο 15/05 και 15/11)
Επιχειρήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων
2.2.3 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών ΜΜΕ
127.100.000
Έως 58.700
40%
Ανοιχτή Προκήρυξη (με κύκλο αξιολόγησης ανά εξάμηνο 15/05 και 15/11)
Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις
.
,

 

Θεματική Ενότητα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αναγωνιστικότητα"