Δράση 3.2.2 "Ενίσχυση/Επιβράβευση Επιχειρήσεων με το Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης"
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗ:

Δώστε αξία και διάκριση στην επιχείρησή σας με το βραβείο της επιχειρηματικής αρίστευσης. Η δράση αυτή αποτελεί μία καινοτομία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στοχεύει στην ανάδειξη των επιχειρήσεων που διακρίνονται σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης, επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προσωπικού, κλπ.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση και επιλεγούν, θα βραβευθούν και θα λάβουν χρηματικά έπαθλα από 2.500 ευρώ έως 70.000 ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε πρώτη φάση σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Διαβάστε τον οδηγό της δράσης και κατεβάστε τα έντυπα συμμετοχής.

.
,

 

Θεματική Ενότητα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αναγωνιστικότητα"